Tạo câu hỏi trắc nghiệm cho moodle và tạo quiz moodle

Rút Gọn Link Kiếm Tiền Uy Tín

Download Achieve IELTS Practice Tests Book Audio

Bài 7: Question Banks (Ngân hàng câu hỏi) và QUIZ (đề trắc nghiệm)

1. Cài đặt những Cài đặt mặc định cho QUIZ

2. Tạo QUIZ (đề trắc nghiệm) định dạng GIFT format

Ví dụ:

GIFT FORMAT

They spent a lot of money on food and clothes.

A lot of money on food were spent.

*A lot of money was spent on food and clothes.

A lot of money were spent on food and clothes.

Money was spent a lot on food and clothes.

 

The restaurant serves seafood every Monday.

*Seafood is served every Monday.

Seafood was served every Monday.

Seafood are served every Monday.

Seafood were served every Monday.

– Chú thích: Sau mỗi phương án lựa chọn xuống hàng, đáp án có dấu *, sau mỗi câu hỏi cách 1 khoảng trắng.

3. Tạo QUIZ định dạng AIKEN format

Ví dụ: AIKEN FORMAT

They spent a lot of money on food and clothes.

A. A lot of money on food were spent.

B. A lot of money was spent on food and clothes.

C. A lot of money were spent on food and clothes.

D. Money was spent a lot on food and clothes.

ANSWER: B

 

The restaurant serves seafood every Monday.

A. Seafood is served every Monday.

B. Seafood was served every Monday.

C. Seafood are served every Monday.

D. Seafood were served every Monday.

ANSWER: A

4. Tạo QUIZ định dạng Blackboard bằng EXAMVIEW

5. Giới thiệu tạo QUIZ bằng moodle_quiz_template

6. Hướng dẫn đưa đề trắc nghiệm lên MOODLE

* Download code Moodle_GIFT: http://www.mediafire.com/?vrff5v1zcbdjrdt
Facebook Comments

Nhận Dạy Moodle Căn Bản Online

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*