Tài liệu luyện thi B2 Destination B2 Grammar & Vocabulary

Rút Gọn Link Kiếm Tiền Uy Tín

Đề thi đánh giá năng lực năm 2020 Đại học Quốc gia TP HCM

Download Destination B2 Grammar & Vocabulary with Answer Key

destination b2

Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key là bộ tài liệu về ngữ pháp và từ vựng hiệu quả. Tài liệu cung cấp những kiến thức cơ bản về ngữ pháp (thì động từ, danh từ, động từ, …) và cấu trúc quan trọng (cấu trúc bị động, mệnh đề quan hệ, … ).

Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key B2 phù hợp với trình độ B2 (intermediate & upper-intermediate)

* Link download Mediafire: [pass unlock file] thaytro.net

+ Download Destination B2 Grammar & Vocabulary with Answer Key

Facebook Comments

Nhận Dạy Moodle Căn Bản Online

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*