Sự khác nhau giữa absolutely và extremely

Rút Gọn Link Kiếm Tiền Uy Tín

Download Achieve IELTS Practice Tests Book Audio

Phân biệt absolutely, completely và extremely

– Nếu bạn dịch nghĩa các từ trên thì gần như giống nhau hoàn toàn, đều có nghĩa; cực kì, vô cùng, hoàn toàn…vì vậy, người học làm sao phân biệt absolutely và extremely? Trong bài viết này, mình sẽ giúp các bạn phân biệt absolutely và extremely và sử dụng 2 từ này một cách đúng nhất.

– Lưu ý: Trong bài này, mình chỉ phân biệt absolutely và extremely khi có tính từ hoặc trạng từ theo sau. Các trường hợp khác, mình sẽ đề cập trong một bài viết khác!

absolutely vs extremely

– Để phân biệt được dùng absolutely hay extremely cũng dễ thôi, nếu bạn biết khái niệm gradable và non-gradable adjectives/ (adverbs) trong tiếng Anh. Nếu bạn chưa nghe nói về 2 khái này thì bạn xem qua nha!

1. Gradable adjectives: là tính từ phân cấp, nghĩa là adjectives có thể so sánh được. Thí dụ: rich, poor, angry, beautiful, handsome… Tóm lại, phần lớn adjectives là gradable.

2. Non-gradable adjectives: là tính từ không phân cấp, nghĩa là adjectives mà bạn không có thể áp dụng các hình thức so sánh hơn, so sánh bằng và so sánh nhất được. Thí dụ: right, unique, perfect… 

Lưu ý: Bạn không nên dịch tiếng Việt rồi quyết định tính từ đó có phân cấp hay không, nếu làm như vậy bạn sẽ sai, vì tiếng Anh khác tiếng Việt mà. Thí dụ: Tiếng Việt, chúng ta có thể nói “đúng hơn”, nhưng tiếng Anh, chúng ta không thể nói “righter“. Vậy thì cách tốt nhất là bạn phải nhớ lại hoặc quan sát xem nhưng tính từ nào thường có hình thức so sánh trong Tiếng Anh.

+ Sau khi đã biết 2 khái niệm trên thì vấn đề phân biệt trở nên dễ dàng rồi. Tóm lại, chúng ta phân biệt absolutely và extremely như sau:

Nếu là tính từ phân cấp [gradable] bạn dùng extremely + tính từ. Thí dụ: extremely rich, poor, angry, beautiful, handsome…

Nếu là tính từ không phân cấp [non-gradable] bạn dùng absolutely + tính từ. Thí dụ: absolutely right, unique, perfect…

+ Lưu ý: absolutely giống completely.

– Hi vọng, bài viết của mình giúp ích được cho các bạn trong việc phân biệt absolutely và extremely!

+ Nguồn tham khảo: Sách Longman English Grammar by L.G Alexander

Facebook Comments

Nhận Dạy Moodle Căn Bản Online

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*