Phân biệt Trust và Believe

Rút Gọn Link Kiếm Tiền Uy Tín

Download Achieve IELTS Practice Tests Book Audio

Trust” khác gì với “Believe”?
Hai động từ này đôi khi cũng được người ta sử dụng thay cho nhau nhưng cũng có những sự khác biệt nhất định.

Trước tiên, cần biết rằng Trust mang nghĩa nhấn mạnh hơn Believe. Mức độ “tin” của Trust lớn hơn của Believe.

* Trust:

– Được sử dụng với niềm tin tuyệt đối. Khi bạn Trust someone có nghĩa là bạn tin tưởng vào một người nào đó và từ đó sẽ tin vào những lời nói và hành động của người đó. Nó cũng có nghĩa là bạn nghĩ rằng người đó đáng tin cậy, có thể gửi gắm được (reliable).

– Sự tin tưởng này thường dựa vào mối quan hệ gần gũi, lâu dài với chủ thể được đề cập.

– Trust mang tính chất lâu dài, là một niềm tin tồn tại theo thời gian.

* Believe:

– Được sử dụng với những hành động, lời nói hay sự việc cụ thể hơn, không mang tính chất hoàn toàn, không mang tính chất tuyệt đối.

– Sự tin tưởng này được hình thành dựa vào một lý do, một phán đoán nào đó hay dựa vào những nhìn nhận, đánh giá của bạn hay của một ai đó chứ không dựa vào mối quan hệ gần gũi lâu dài với chủ thể được đề cập.

– Sự tin tưởng này mang tính chất nhất thời hơn, chỉ gắn với một hành động, lời nói hay sự việc nhất định nào đó.

* Chúng ta sẽ nhận biết rõ sự khác biệt này qua ví dụ sau đây:

John: I left my wallet at home. Could you lend me some money? I promise I’ll return it tomorrow!

Annie: No need to promise. I believe that you will because I trust in you!

– I believe that you’ll do because I trust in you.

Believe ở đây là tin rằng hành động “return the money” sẽ được thực hiện dựa trên lý do là do Annie đã tin tưởng vào con người John.

– Lý do Annie tin tưởng vào con người John (trust) là dựa vào mối quan hệ gần gũi, thân thiết của John và Annie. Chính vì tin tưởng vào con người John (trust) mà Annie cũng tin vào sự ứng xử, vào hành động của John, trong đó có hành động là “will return the money”. 

 

Facebook Comments

Nhận Dạy Moodle Căn Bản Online

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*