Phân biệt Goal, Target, Objective, Aim và Purpose

Rút Gọn Link Kiếm Tiền Uy Tín

Đề thi thử tốt nghiệp môn Tiếng Anh năm 2021 Lương Thế Vinh Hà Nội
Sự giống và khác nhau giữa Target, Goal, Purpose, Objective, và Aim 

Nếu bạn dùng một cuốn từ điển lớn và tốt và lần lượt tra những chữ này thì thấy tất cả đều có chung một nghĩa là mục đích, hay mục tiêu.

Nhưng mỗi chữ có một vài nghĩa khác với mấy chữ kia.

  • Target có nghĩa là bia mà bốn chữ kia không có.

Target practice = tập bắn
Right on target = trúng mục tiêu
Target of criticism = mục tiêu chỉ trích

  • Goal còn có nghĩa “gôn” (goalie = người thủ thành) hay “ghi bàn thắng”.

He scored a goal for Spain in the last minutes = Anh ghi bàn thắng cho Tây Ban Nha vào phút chót

  • Purpose là mục đích.To no purpose = chẳng được kết quả gì

To serve a purpose = có mục đích. On purpose=cố ý.

  • Objective = chủ đích.

What is the objective of the policy? = Chủ đích của chính sách là gì?
The programs has two main objectives = Chương trình có 2 mục tiêu

  • Aim = đích.

To miss one’s aim=bắn trật đích, không đạt mục đích
To attain one’s aim=đạt được mục tiêu.
Trong 5 chữ trên, “aim” và “target” còn là động từ.

Danh từ “aim” chỉ mục đích mình muốn đạt
“goal” chỉ mục đích mình hy vọng sẽ đạt
“objective” chỉ mục đích phải cố gắng mới đạt được. 

  • Nguồn: copy từ bạn Huỳnh Diễm
Facebook Comments

Nhận Dạy Moodle Căn Bản Online

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*