Phân biệt At the end và In the end

Rút Gọn Link Kiếm Tiền Uy Tín

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn tiếng Anh THPT Thăng Long

Để phân biệt at the end và in the end chúng ta dựa vào từ of và ý nghĩa của câu. Chúng ta xem ví dụ cụ thể:

* At the end (of something)= ở cuối, vào lúc cuối, vào phần cuối cái gì đó (của một sự kiện, thời gian …).
Examples:
at the end of the month
at the end of January
at the end of the film
at the end of the course

at the end of the match
at the end of the concert

– I’m going away at the end of January / at the end of the month.

(Tôi sẽ đi vắng vào cuối tháng Giêng / vào cuối tháng).

– At the end of the concert, there was tremendous applause.

(Vào cuối buổi hòa nhạc,mọi người vỗ tay vang dội).

– All the players shook hands at the end of the match.

(Tất cả các cầu thủ đều bắt tay nhau vào lúc kết thúc trận đấu.)

+ Bạn không thể nói: “In the end of something”.

Trái nghĩa với at the end là at the beginning:

at the beginning of the concert
at the beginning of January

* In the end = cuối cùng, sau cùng = finally. Chúng ta dùng in the end khi chúng ta muốn nói kết quả cuối cùng của một tình huống / một sự việc là gì :

– We had a lot of problems with our car. In the end we sold it and bought another one.

(Chúng tôi đã gặp nhiều phiền phức với chiếc xe của chúng tôi. Cuối cùng chúng tôi bán nó đi và mua một chiếc khác).

– He got more and more angry. In the end he just walked out of the room.

(Anh ta càng lúc càng giận dữ. Cuối cùng anh ta bỏ đi ra khỏi phòng).

– Tom couldn’t decide where to go for his holidays. He decided to go to Italy in the end.

(Tom không thể quyết định sẽ đi nghỉ ở đâu. Cuối cùng anh ta quyết định đi Ý). 

 

 

Facebook Comments

Nhận Dạy Moodle Căn Bản Online

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*