Ngữ Pháp tiếng Anh căn bản lớp 10 11 12

Rút Gọn Link Kiếm Tiền Uy Tín

Đề thi thử tốt nghiệp môn Tiếng Anh năm 2021 Lương Thế Vinh Hà Nội

Ngữ Pháp tiếng Anh căn bản lớp 10, 11 & 12

TÓM TẮT NỘI DỤNG:

 1. Mạo Từ (Articles)
 2. Tính Từ (Adjectives)
 3. Trạng Từ (Adverbs)
 4. Giới từ (Prepositions)
 5. Tỉnh Lược (Astractions)
 6. Liên Từ (Conjunctions)
 7. Thán Từ (Interjections)
 8. Thì – Thời (Tenses in English)
 9. Đảo ngữ (Inversions)
 10. Cụm từ (PHRASES)
 11. So Sánh (Comparison) 
 12. Phân từ 
 13. (Participles)
 14. Mệnh Đề (Clauses)
 15. Câu Điều Kiện (Conditionals)
 16. Động từ (Verbs)
 17. Cách (Voices)
 18. Câu (Sentences)
 19. Câu Bị động (Passive Voice)
 20. LỜI NÓI TRỰC VÀ GIÁN TIẾP (Direct/ Indiect speech)

+ LINK DOWN TÀI LIỆU: http://www.mediafire.com/?ffoejjj621mojd6

+ XEM DEMO TRƯỚC KHI DOWNLOAD: https://app.box.com/file/168332381669

Facebook Comments

Nhận Dạy Moodle Căn Bản Online

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*