Hướng dẫn trộn đề trắc nghiệm theo nhóm phần mềm Mc mix

Rút Gọn Link Kiếm Tiền Uy Tín

Download Đề thi thử THPT 2020 Đại học quốc gia Hà Nội môn Tiếng Anh

Hướng dẫn trộn đề trắc nghiệm theo nhóm như đề của bộ giáo dục và đào tạo bằng phần mềm Mc mix

* NỘI DUNG: Hướng dẫn Trộn theo nhóm.

Như các bạn thấy trong các Đề kiểm tra 1 tiết và Đề thi môn Tiếng Anh, phần dấu nhấn (Stress), phần Reading và Phần Cloze text (Điền từ chỗ trống)… thường được trộn theo nhóm.

 * MỘT SỐ LƯU Ý KHI TRỘN NHÓM

1. [<g>] Lệnh Nhóm

2. Không sử dụng LỆNH [<br>]

– sau Tiêu đề của nhóm (trước câu Đầu tiên của Nhóm)!!!

– và sau câu cuối cùng của Nhóm !!!

3. Muốn Di chuyển Nhóm phải để chế độ có Dấu cộng (+)

4. Cách xử lí khác tương tự như trộn thường!!!

[<br>] Lệnh xuống hàng sau mỗi câu.

(<1>) Lệnh nhận diện thứ tự câu trong Reading và Cloze text.

([<1>]) Lệnh nhận diện khoảng trống trong Cloze Text.

* Download file trộn theo nhóm [như đề của bộ gd] đã xử lí các câu lệnh và các file liên quan
* Lưu ý: Các bạn chỉ việc copy hoặc import vào là trộn được! Sau đó, các bạn làm tương tự cho đề trắc nghiệm mà bạn muốn trộn!

Facebook Comments

Nhận Dạy Moodle Căn Bản Online

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*