Hướng dẫn nâng cấp moodle upgrade moodle

Rút Gọn Link Kiếm Tiền Uy Tín

Download Achieve IELTS Practice Tests Book Audio

Nhân tiện, https://thaytro.net nâng cấp hệ thống elearning làm theo mã nguồn mở Moodle nâng phiên bản cao hơn – có nhiều tính năng hơn và fix lỗi của moodle phiên bản cũ, phuonghoangdn quay video clip hướng dẫn các bạn luôn!!!
* DEMO ONLINE:

* Phần 1: Trước khi Upgrade moodle. (khuyến cáo nên làm)

1. Vào Environment – kiểm tra hosting của bạn có thể nâng cấp lên phiên bản moodle nào?

2. Download 1 gói moodle (moodle pack) tại moodle.org, nhưng phải phù hợp với các thông số của hosting của bạn như: php, mysql…
3. Backup database để restore khi cần thiết.
4. Chuyển ngôn ngữ mặc định của trang Moodle của bạn về Tiềng Anh.
5. Chuyển Theme của trang moodle của bạn về Theme mặc định (Theme có sẵn trong gói moodle).

6. Chuyển trang moodle sang chế độ bảo trì – Maintenance mode.

7. Upload gói moodle mới lên host (sử dụng phần mền Cute FTP) hoặc upload trực tiếp trên Hosting của bạn.

8. Giải nén gói moodle mới

9. Tạo 1 folder để di chuyển toàn bộ gói moodle cũ sang.

10. Chuyển toàn bộ gói moodle mới ra ngoài.

11. Di chuyển các plugins đang sử dụng từ gói moodle cũ sang gói moodle mới.

12. Chuyển file config.php sang gói moodle mới

Phần 2: Quá trình upgrade moodle

13. Vào Notifications – thông báo hoặc vào đường link domain/admin/index.php để bắt đầu quá trình upgrade.

Phần 3: Sau khi upgrade moodle
14. Di chuyển các file mà bạn đã chỉnh sửa hoặc đã thêm vào như: render.php, favicon, các hình ảnh…

15. Tắt chế độ bảo trì – maintenance mode.

16. Chuyển ngôn ngữ mặc định sang tiếng Việt.

17. Xóa rác, nhật kí (Purge all caches) 

* Nếu có bất kì thắc mắc gì liên quan đến upgrade moodle. Hãy thảo luận ở đây !!!
* Chúc các bạn thành công !!!

Nếu trước khi upgrade moodle, các bạn gặp vấn đề khi vào Environment để check các thông số thì xem bài viết các FIX other checks như:

  1. mysql_full_unicode_support#File_format (Please convert the tables to the Barracuda file format)
  2. mysql_full_unicode_support#File_per_table (Change your MySQL setting ‘innodb_file_per_table’ to ‘ON’)
  3. mysql_full_unicode_support#Large_prefix (Change your MySQL setting ‘innodb_file_per_table’ to ‘ON’)
- https://thaytro.net/mod/forum/discuss.php?d=943

+ Chúc các bạn thành công !!!

Facebook Comments

Nhận Dạy Moodle Căn Bản Online

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*