Fix unsupported db table row format if this test fails it indicates a potential problem

Rút Gọn Link Kiếm Tiền Uy Tín

Đề thi đánh giá năng lực năm 2020 Đại học Quốc gia TP HCM

Khi bạn nhận được thông báo “unsupported_db_table_row_format if this test fails, it indicates a potential problem” mỗi khi bạn install hay upgrade moodle.

my sql in moodle

Có nghĩa là bạn đang gặp rắc rối về database; moodle yêu cầu bạn chuyển database từ Antelope sang Barracuda và chuyển character set từ utf8 sang utf8mb4 thì bạn đừng quá lo lắng vì khắc phục cũng đơn giản thôi!

– Nếu bạn chạy moodle trên hosting riêng và chạy localhost thì bạn có thể giải quyết triệt để bằng cách thêm đoạn code sau đây vào my.cnf.

[client]
default-character-set = utf8mb4

[mysqld]
innodb_file_format = Barracuda
innodb_file_per_table = 1
innodb_large_prefix

character-set-server = utf8mb4
collation-server = utf8mb4_unicode_ci
skip-character-set-client-handshake

[mysql]
default-character-set = utf8mb4
  • Sau đó, khởi động lại MySQL server.

– Nhưng bạn nào chạy hosting của nhà cung cấp hosting – shared hosting (hosting dùng chung) như thaytro.net đang sử dụng thì không có file my.cnf cũng không chạy được command line. Nên giải pháp hiện tại thaytro.net đang làm là chỉnh sửa file config.php của moodle.

– Nếu kết quả chữ CHECK chuyển từ màu đỏ sang màu cam là O.K

check environment in moodle

– Bạn chỉ cần bỏ đoạn code sau trong file config.php là o.k

'dbhandlesoptions' => false,// On PostgreSQL poolers like pgbouncer don't
                            // support advanced options on connection.
                            // If you set those in the database then
                            // the advanced settings will not be sent.
'dbcollation' => 'utf8mb4_unicode_ci', // MySQL has partial and full UTF-8
                            // support. If you wish to use partial UTF-8
                            // (three bytes) then set this option to
                            // 'utf8_unicode_ci', otherwise this option
                            // can be removed for MySQL (by default it will
                            // use 'utf8mb4_unicode_ci'. This option should
                            // be removed for all other databases.
// 'fetchbuffersize' => 100000, // On PostgreSQL, this option sets a limit
                                // on the number of rows that are fetched into
                                // memory when doing a large recordset query
                                // (e.g. search indexing). Default is 100000.
                                // Uncomment and set to a value to change it,
                                // or zero to turn off the limit. You need to
                                // set to zero if you are using pg_bouncer in
                                // 'transaction' mode (it is fine in 'session'
                                // mode).
);

GOOD LUCK

Facebook Comments

Nhận Dạy Moodle Căn Bản Online

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*