Câu hỏi đuôi nâng cao Advanced Tag Question

Rút Gọn Link Kiếm Tiền Uy Tín

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn tiếng Anh tỉnh Bắc Giang

Dưới đây là 1 số trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi. Chỉ xuất hiện trong các Đề luyện thi đại học & học sinh giỏi. Các em tham khảo nha!
1) Câu đầu là I WISH:
– Dùng MAY
– Ví dụ: I wish to study English, may I ?

2) Chủ từ là ONE:
Dùng you hoặc one
Ví dụ: One can be one’s master, can’t you/one?

3) Câu đầu có MUST:
Must có nhiều cách dùng cho nên tùy theo cách dùng mà sẽ có câu hỏi đuôi khác nhau
– Must chỉ sự cần thiết: dùng needn’t
Ví dụ: They must study hard, needn’t they?

– Must chỉ sự cấm đoán: => dùng must
Ví dụ: You mustn’t come late, must you ?

– Must chỉ sự suy đoán, suy diễn ở hiện tại: => dựa vào động từ theo sau must
Ví dụ: He must be a very intelligent student, isn’t he? ( anh ta ắt hẳn là 1 học sinh rất thông minh, phải không ?)

– Must chỉ sự suy đoán, suy diễn ở quá khứ ( trong công thức must + have + past participle) : dùng [ ] là have/has
Ví dụ: You must have stolen my bike, haven’t you? ( bạn chắc hẳn là đã lấy cắp xe của tôi, phải không?)

4) Let đầu câu:

Let đầu câu có nhiều dạng cần phân biệt:

– Let trong câu rủ (let’s ): dùng shall we ? Ví dụ: Let’s go out, shall we?

– Let trong câu xin phép (let us /let me ): dùng will you ?
Ví dụ: Let us use the telephone, will you?

– Let trong câu đề nghị giúp người khác (let me): dùng may I ?
Ví dụ: Let me help you do it, may I ?

5) Câu cảm thán:

Lấy danh từ trong câu đổi thành đại từ, [ ] dùng is, am, are
Ví dụ: What a beautiful dress, isn’t it?

6) Một số trường hợp đặc biệt khác:
Chú ý: Câu đầu có I + các động từ sau: think, believe, suppose, figure, assume, fancy, imagine, reckon, expect, seem, feel + mệnh đề phụ:

Lấy mệnh đề phụ làm câu hỏi đuôi.

Ví dụ: I think he will come here, won’t he?
I don’t believe Mary can do it, can she? ( lưu ý MĐ chính có not thì vẫn tính như ở MĐ phụ)

Cùng mẫu này nhưng nếu chủ từ không phải là I thì lại dùng mệnh đề chính (mệnh đề đầu) làm câu hỏi đuôi.
Ví dụ: She thinks he will come, doesn’t she?

Chú ý: Câu đầu có It seems that + mệnh đề

– Lấy mệnh đề làm câu hỏi đuôi.
Ví dụ: It seems that you are right, aren’t you?

Những lỗi sai thường gặp khi làm bài tập câu hỏi đuôi
1) Nhầm ‘s thành is :

Cả is và has đều có cách viết rút gọn là ‘s , tuy nhiên theo thói quen cứ thấy ‘s là cho rằng đó là is rút gọn nên khi đem ra phía sau chỗ [] người làm “phục hồi“ chúng thành chữ is.

Cách khắc phục lỗi này:
Nếu nhìn thấy phía sau có past participle Verb ( động từ cột 3 hoặc thêm ed) thì nên xem lại nếu không phải câu bị động thì ‘s đó chính là has.

2) Không nhận ra ‘d :

‘d là viết tắc của would hoặc had, do đó nếu người làm không cẩn thận sẽ lúng túng và chọn [] sai

Cách khắc phục lỗi này:
– Nếu nhìn phía sau có better/ p.p thì ‘d đó là viết tắt của had
– Nếu phía sau có rather / like / love thì ‘d là viết tắt của would
* phuonghoangdn sưu tầm và biên soạn lại. ( có tham khảo sách: Advanced English Grammar) 

Facebook Comments

Nhận Dạy Moodle Căn Bản Online

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*