Cách thêm ed vào động từ

Rút Gọn Link Kiếm Tiền Uy Tín

Download Collins Vocabulary for IELTS Student's Book Audio CD

Trong quá sử dụng tiếng Anh chắc chắn có những lúc bạn cảm thấy lung túng không biết cột 2, cột 3 của 1 động từ nào đó là gì? Khi nào thì động từ đó thêm -ed? Rất đơn giản thôi! Nếu bạn tra bảng động từ bất quy tắc không thấy thì mặc định bạn thêm -ed nha!

* Quy tắc thêm –ed: Ta thêm –ed một cách bình thường trừ vài trường hợp sau đây:

a.    Động từ -E thì chỉ thêm –D: live – lived, produce – produced

b.   Động từ -Y thì đổi thành I rồi thêm –ED: study – studied, marry – married, (nếu trước y là một nguyên âm thì không đổi; stay – stayed, obey – obeyed)

c.    Động từ 1 vần – 1 phụ âm trước đó là 1 nguyên âm thì gấp đôi phụ âm rồi thêm -ed; stop – stopped, rob – robbed (nhưng nếu động từ 2 vần thì phải nhấn vần 2; per’mit – permitted, nhưng ’enter – entered).

Lưu ý: Ta không gấp đôi phụ âm cuối đối với những phụ âm: w, x, y. Ví dụ: bowed, mixed, annoyed, allowed

Bài tập thực hành: Thêm –ed vào các từ sau và sắp xếp theo đúng cách phát âm: practice, turn, notice, ask, wish, invite, mention, predict, clean, cough, answer, receive, cook, discover, need, snow, brush, miss, fish, walk, last, help, wait, rub, happen, stay, start, close, prefer, try, order, change, telephone, compose.

1. /t/: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. /id/……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. /d/: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

* Các bạn tham khảo các đọc -ed dễ nhớ nhất: Tại đây!!!

Facebook Comments

Nhận Dạy Moodle Căn Bản Online

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*