Cách sử dụng Would diễn tả thói quen

Rút Gọn Link Kiếm Tiền Uy Tín

Đề thi thử tốt nghiệp môn Tiếng Anh năm 2021 Lương Thế Vinh Hà Nội

Những thói quen, hành động được lặp lại với WOULD

Việc sử dụng ‘would’ có nghĩa là những việc này xảy ra nhiều lần trong quá khứ.
* ‘Would’ – hành động được lập lại và thói quen trong quá khứ

‘…paintings would often be commissioned by the wealthy, and, they would be hung in the home…’

…những bức tranh thường được đặt vẽ bởi các nhà giàu có, và chúng được treo trong nhà…’

– Việc sử dụng ‘would’ có nghĩa là những việc này xảy ra nhiều lần trong quá khứ. Ý nghĩ cũng có thể được diễn tả bằng cách sử dụng thì quá khứ đơn, vì thế câu trên có thể được viết lại như sau:

‘…paintings were often commissioned by the wealthy, and, they were hung in the home…’

– Nếu hành động trong quá khứ chỉ xảy ra 1 lần, ‘would’ không được sử dụng.

This painting would be commissioned in 1856 – sai.
This painting was commissioned in 1856 – đúng.

* ‘Would’ và ‘used to’ – những hành động được lập lại, thói quen và tình trạng trong quá khứ

‘would’ + động từ chính có ý nghĩa rất giống với ‘used to’ – ví dụ trên có thể được viết lại như sau:

‘…paintings used to be commissioned by the wealthy and, they used to be hung in the home…’ không có thay đổi thật sự nào về ý nghĩa.

– Tuy nhiên, có một sự khác biệt quan trọng giữa ‘would’ và ‘used to’. ‘Used to’ có thể được sử dụng để nói về tình trạng trong quá khứ cũng như những thói quen và hành động trong quá khứ được lập lại, nhưng ‘would’ chỉ được sử dụng để nói về thói quen trong quá khứ. ‘Would’ không được sử dụng để nói về tình trạng trong quá khứ.

When I was younger, I used to paint for 2 hours every day – đúng – đây là thói quen hoặc hành động lặp lại trong quá khứ, vì thế ‘used to’ được chấp nhận ở đây.

Khi tôi còn trẻ, tôi thường vẽ 2 giờ mỗi ngày.

When I was younger, I would paint for 2 hours every day – đúng – đây là thói quen hoặc hành động lặp lại trong quá khứ, vì thế ‘would’ được chấp nhận ở đây.

Khi tôi còn trẻ, tôi thường vẽ 2 giờ mỗi ngày.

I used to be a painter – đúng – đây là tình trạng trong quá khứ – ‘used to’ được chấp nhận ở đây.

I would be a painter – sai – đây là tình trạng trong quá khứ – ‘would’ không được chấp nhận ở đây.

– Nếu hành động trong quá khứ chỉ xảy ra 1 lần, ‘used to’ không có thể được sử dụng.

This painting used to be commissioned in 1856 – sai.
This painting was commissioned in 1856 – đúng.

* Những khả năng/điều có thể – ‘would have’ + quá khứ phân từ

Alice asks: How long would it have taken to paint?

Alice hỏi: Bức tranh này mất bao lâu để có thể vẽ xong?

The guide replies: Well, a painting like this would probably have taken up to a year to complete.

Người hướng dẫn trả lời: À, một bức tranh có thể mất đến 1 năm để hoàn thành.

Facebook Comments

Nhận Dạy Moodle Căn Bản Online

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*