Download Achieve IELTS Practice Tests Book Audio

Cách thêm s và es dễ nhớ nhất

31/07/2019 admin 0

Trước hết, các bạn nên nhớ: Ta thêm -S hoặc -ES vào từ loại nào trong tiếng Anh? 1. Động từ (verb): động từ được thêm -S/-ES sẽ trở thành động từ […]